وبلاگ

جدول دما و فشار گاز 404

جدول دما و فشار گاز 404

جدول دما و فشار گاز 404

جدول دما و فشار گاز 404 گاز R404a یا گاز R404 متعلق به خانواده HCFC (هیدروکلروفلوئورکربن‌) بوده و دارای فرمول مولکولی C2H3Cl2F است. نام‌های دیگر گاز 404 شامل R-141B و HCFC-141B هستند.گاز R404 در حالت مایع، بی‌رنگ بوده و قابل اشتعال است. نقطه جوش R141، 32 °C است. خصوصیات شیمیایی و فیزیکی گاز R-141B نزدیک به R11 و R113 است.

دما و فشار گاز کمیت های فیزیکی نزدیک به هم هستند که اغلب با هم در زمینه ترمودینامیک مطالعه می شوند. دمای گاز معیاری از میانگین انرژی جنبشی مولکول‌های آن است، در حالی که فشار گاز، نیرویی است که در اثر برخورد آن مولکول‌ها با دیواره‌های ظرفی که در آن محصور شده‌اند، وارد می‌شود.

این دو کمیت با قانون گاز ایده آل مرتبط هستند که بیان می کند فشار گاز با دمای آن و تعداد مولکول های موجود نسبت مستقیم دارد و با حجم ظرف نسبت معکوس دارد.

یکی از راه‌های مطالعه رابطه بین دما و فشار گاز، استفاده از جدول دما-فشار است. از این جداول برای رسم فشار گاز در دماهای مختلف استفاده می شود و می توان از آنها برای پیش بینی رفتار گاز در شرایط مختلف استفاده کرد.

به عنوان مثال، یک جدول دما-فشار برای نمونه ای از جرم ثابت یک گاز ایده آل در نظر بگیرید. در دماهای پایین، فشار گاز نسبتاً کم خواهد بود، زیرا مولکول‌ها انرژی جنبشی پایینی دارند و به دفعات با دیواره‌های ظرف برخورد نمی‌کنند.

call to action

با افزایش دمای گاز، انرژی جنبشی مولکول‌ها نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه برخوردهای مکرر با دیواره‌های ظرف و افزایش فشار مربوطه افزایش می‌یابد.

رابطه دما-فشار برای یک گاز ایده آل را می توان با قانون گاز ایده آل توصیف کرد که بیان می کند فشار گاز با دمای آن و تعداد مولکول های موجود نسبت مستقیم دارد و با حجم ظرف نسبت معکوس دارد. این رابطه را می توان به صورت ریاضی بیان کرد:

PV = nRT

که در آن P فشار گاز، V حجم ظرف، n تعداد مولکول های موجود، R ثابت گاز جهانی و T دمای گاز بر حسب درجه کلوین است.

جداول دما-فشار را می توان برای پیش بینی رفتار یک گاز در شرایط مختلف استفاده کرد، مانند زمانی که حجم ظرف تغییر می کند یا زمانی که تعداد مولکول های موجود تغییر می کند. آنها همچنین می توانند برای محاسبه خواص یک گاز در دما و فشار معین، مانند چگالی یا ظرفیت گرمایی ویژه آن استفاده شوند.

جداول دما و فشار ابزار مهمی در مطالعه ترمودینامیک هستند و به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله مهندسی، شیمی و فیزیک استفاده می شوند. آنها راه مفیدی برای درک و پیش بینی رفتار گازها در شرایط مختلف ارائه می دهند و می توانند برای طراحی و تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از سیستم ها و فرآیندها استفاده شوند.

جدول دما و فشار گاز 404

گاز R404 نیز یک جایگزین ایمن برای R22 از انواع گاز مبرد به شمار می‌آید. جدول دما و فشار گاز 404 از مزیت‌‌های R404A می‌توان به بازه دمایی که می‌تواند در آن کار کند اشاره کرد؛ این ماده مبرد در سیستم‌هایی که دمایی بین منفی 45 تا مثبت 15 درجه سانتی‌

 

جدول دما و فشار گاز 404

جدول دما و فشار گاز 404

گراد را لازم دارند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول دما و فشار گاز 404 گاز R404a

شاید مهم‌ترین عضو یک سیستم تهویه مطبوع مبرد باشد که وظیفه دارد گرما را از یک محیط جذب کرده و به محیطی دیگر منتقل کند. جدول دما و فشار گاز 404 البته که این انتقال گرما به خودی خود رخ نمی‌دهد و با استفاده از تجهیزاتی مانند کمپرسور، اواپراتور و کندانسور که عضو‌های حیاتی یک سیستم تهویه به حساب می‌آیند، این پدیده صورت می‌گیرد.

گاز R404

R404, HFC, R134a, R143A, R125, and (R143A, 52 percent, R125, 44 percent, and R134a, 4 percent) are some examples of HFCs. این گاز فریون به عنوان جایگزین برخی گاز‌های فریون مانند R502 و گاز R22 پس از ممنوعیت استفاده از آن‌ها در سال 1990 استفاده می‌شود. جدول دما و فشار گاز 404 گاز 404 مخرب لایه اوزون نیست ولی GWP (شاخص پتانسیل گرمایش جهانی) بالایی دارد.

کاربرد‌های گاز R404A

  • گاز R404 مورد استفاده در چیلر‌ها
  • گاز R404 مورد استفاده در وندینگ ماشین‌ها(ماشین فروش خودکار مواد غذایی(\sگاز R404 مورد استفاده در یخچال‌های فروشگاه‌ها برای نگهداری مواد غذایی
  • گاز R404 مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط\sگاز R404 مورد استفاده‌ در ماشین‌های یخچال‌دار
  • گاز R404 مورد استفاده‌ در سردخانه‌ها برای نگهداری مواد غذایی\sگاز‌های مناسب برای جایگزین گاز 404

جدول دما و فشار گاز 404 ملاحظات حاصل از جایگزینی مبرد فریونی

روغن متناسب با گاز R404

جدول دما و فشار گاز 404 روغن پلی اُل استر (POE) (POE)

برندهای متداول گاز مبرد R404\sایسکون (Isecon) (Isecon)
کولیب (Coolib) (Coolib)
هانیول (Honeywell) (Honeywell)
فروژن(Frogen)
مکزیکِم (Mexichem) (Mexichem)
استارگِت (Starget) (Starget)
هارپ (HARP) (HARP)
آلفا (ALFA) (ALFA)
PSIG

فشار برحسب PSIG تعریف شدهو در منطقه زیر فشار آتمسفر )خلأ( در داخل پرانتز شماره ها برحسب اینچ جیوه می باشد. )

توجه کنید در این حالت صفر نشانه فشار آتمسفر و ۲۹ /۹۲ نشانه خلأ کامل است. جدول دما و فشار گاز 404 ( به طور معمول در جدول هایی که فشار مثبت با بارگیج نشان داده می شود فشار خلأ ممکن است با میلی متر جیوه نمایش داده شود و در این حالت نیز صفر نشانه آتمسفر و ۷۶۰ نشانه خلأ کامل است.

مبرد گاز مبرد R134a

مبرد R134a ، که عمدتا به عنوان جایگزین R12 مورد استفاده قرار می گیرد ، جدول دما و فشار گاز 404 در سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع مانند سیستم های تهویه مطبوع اتومبیل ، یخچال ، سیستم های تهویه مطبوع مرکزی و یخچال تجاری به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

جايگزين گاز r134

R134a دارای یک نقطه جوش معمولی از -26.5 درجه سانتیگراد است. FREON R134a is a substance that is used in the manufacture of many products. حجم گاز اشباع بزرگ است ، جدول دما و فشار گاز 404 میزان جریان جرم مبرد از همان کمپرسور جابجایی اندک است و لایه ازن ODP هیچ اثر مخرب ندارد

جايگزين گاز r32

HFC GASR134a ظرفیت کمتری نسبت به R22 و فشار کمتری نسبت به R22 دارد. جدول دما و فشار گاز 404 R134a دارای جذب آب بسیار بالایی است ، 20 برابر R22 ، بنابراین خشک کن در سیستم واحد برای جلوگیری از انسداد یخ بیشتر مورد نیاز است.

سیستم R134a

سیستم R134a نیاز به یک کمپرسور اختصاصی و یک گریس مخصوص دارد. جدول دما و فشار گاز 404 این گریس به دلیل جذب آب زیاد ، کف بسیار زیاد و نفوذپذیری زیاد ، نسبت به روغن معدنی مورد استفاده در سیستم R22 به دلیل پایداری عملکرد سیستم ، در رده پایین است.

مبرد گاز مبرد R404a

مبرد R404a یک مبرد مخلوط از 44٪ R125 ، 4٪ R134A و 52٪ R143A است. دو مبرد را نمی توان با هم مخلوط کرد ، R22 یک مبرد اولیه است ، R404a یک مبرد ثانویه مخلوط ، azeotropic و غیر Azeotropic است. جدول دما و فشار گاز 404 به خصوص در هنگام نشت مبرد ، مبرد سیستم به طور کامل تخلیه و تعویض می شود ، به منظور اطمینان از نسبت هر یک از اجزای مخلوط ، و همچنین به اثر خنک کننده طراحی دست یابد.

call to action

R404A

HFC R404A ترکیبی غیر هوازروشی است. جدول دما و فشار گاز 404 غلظت مخلوط غیر آهزوتروپیک با درجه حرارت و فشار تغییر می کند. این امر مشکلات خاصی در تولید ، اشکال زدایی و نگهداری سیستم تبرید ایجاد می کند و همچنین تأثیر خاصی در هدایت حرارتی سیستم دارد.

R404A

R404A

گاز ۴۰۴

گاز ۴۰۴ از دسته HFC ها، ترکیبی از سه گاز R134a ، R143A و R125 با درصد جرمی (R143A:52% ، R125:44% و R134a:4% ) می‌باشد. این گاز فریون به عنوان جایگزین برخی گاز‌های فریون مانند R502 و گاز R22 (پس از ممنوعیت استفاده از آن‌ها در سال ۱۹۹۰) استفاده می‌شود. جدول دما و فشار گاز 404 گاز ۴۰۴ مخرب لایه اوزون نیست ولی GWP (شاخص پتانسیل گرمایش جهانی) بالایی دارد.

این گاز فریون چه ویژگی هایی دارد؟

این گاز نقطه جوش بسیار پایینی دارد و در صورت افزایش دما به سرعت تبخیر می شود. از طرفی کمپرسور برای فشرده سازی و افزایش دمای آن انرژی زیادی را صرف نخواهد کرد. جدول دما و فشار گاز 404 به این ترتیب می توان گفت که استفاده از گاز R404a سبب می شود تا به طور قابل توجهی بازدهی سیستم افزایش پیدا کند.

گاز R404a چیست؟

گاز R404a به عنوان یکی از مبرد های گازی شکل غیر سمی و غیر قابل آتش سوزی شناخته می شود. به طور کلی این نوع از مبرد ها از نقطه جوش نسبتا پایینی برخوردار هستند. جدول دما و فشار گاز 404 به همین دلیل استفاده از آن ها سبب می شود تا به طور قابل توجهی عمل انتقال حرارت از هوای موجود در محیط به نحو مطلوبی صورت گیرد.

مبرد R404

به طور کلی مبرد R404 در سیستم های تهویه مطبوع خانگی مانند اسملیت ها، چیلر های صنعتی و بسیاری از سیستم های تهویه مطبوع بزرگ و کوچک کاربرد دارد. جدول دما و فشار گاز 404 عمدتا این گاز به جهت رعایت نکات بهداشتی در کپسول های مشخصی نگهداری می شود. وزن کپسول گاز R404a عمدتا حدود ۱۱.۳ کیلوگرم است.

آنالیز گاز R404

این گاز فریون با فرمول مولکولی CH3CF3 دارای نقطه جوشی معادل منفی ۴۶ درجه سانتی گراد است. به این ترتیب این‌گاز به صرف کوچکترین میزان انرژی از طرف کمپرسور به سرعت تبخیر شده و در سیکل سرمایش حرکت می کند. جدول دما و فشار گاز 404 وزن مولکولی مبرد گازی شکل R404 حدود 97.6 تخمین زده شده است.

گاز R404 ایسکون

برند ایسکون از جمله برندهای معتبر جهانی است که در زمینه تولید گاز R404 گام های بزرگی را برداشته است. محل استقرار این شرکت در شهر شانگهای کشور چین است. جدول دما و فشار گاز 404 به طور کلی برند ایسکون به دارا بودن تجهیزات به روز و مدرن، دانش روز دنیا و نیز تولید محصولات با کیفیت و مرغوب شهرت دارد.

ایکسون

مبردهای گازی شکل تولید شده توسط برند ایکسون عمدتا تمامی استانداردهای اروپایی را رعایت کرده اند. جدول دما و فشار گاز 404 به همین دلیل محصولات این شرکت در میان کشورهای اروپایی طرفداران بسیار زیادی را به سمت خود جذب کرده است.

هارپ

به طور کلی برند هارپ با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا توانسته های گام های بسیار بزرگی را در فرآیند تولید دو مبرد گازی شکل R404 و R410a برداشته است. جدول دما و فشار گاز 404 لازم به ذکر است که این دو مبرد در میان سایر گازهای تولید شده دماس جوش بسیار پایین تری دارند.

نحوه شارژ گاز R404a

به طور کلی این گاز فریون از ترکیب سه گاز R134a، R125 و گاز R143a‌تشکیل شده است. هر یک از این گاز ها به منظور تولید گاز یخچال R404 در درصدهای معنی ترکیب شده اند. جدول دما و فشار گاز 404 البته گاز های دیگری نیز با درصد ترکیب های متفاوت روانه بازار شده اند.

R404a gas

به طور کلی به منظور شارژ کردن R404a gas کمپرسور را باید در حالت دیس شارژ قرار دهیم. در چنین حالتی باید کپسول مبرد را به کمپرسور متصل کرده و اجازه تخلیه بار را بدهید. جدول دما و فشار گاز 404 در صورتی که به وسیله کمپرسور در مخزن نگهداری مبرد مکشی اتفاق نیفتاد، شارژ گاز به اتمام رسیده باید مخزن را از کمپرسور جدا کنید.

call to action

قیمت گاز R404a

به طور کلی در تعیین قیمت گاز R404a عمدتا عوامل گوناگونی دخالت دارند‌. جدول دما و فشار گاز 404 از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برند تولید کننده گاز 404

از دیگر عواملی که در تعیین R404 price gas تاثیر گذار است می توان به برند تولید کننده گاز اشاره کرد. جدول دما و فشار گاز 404 به طور کلی قیمت مبرد گازی شکل تولید شده توسط هر برندی متناسب با کیفیت آن تعیین می شود.

میزان ظرفیت کپسول گاز R404

یکی از عواملی که پیش از خرید این گاز باید در نظر گرفت ظرفیت کپسول مورد نظر است. جدول دما و فشار گاز 404 به طور کلی ظرفیت کپسول گاز ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد.

عوارض گاز R404a

گاز R404 یک گاز غیر سمی و بدون بو است. به طور کلی پیوندهای اتمی موجود در این گاز در دمای نسبتا بالا شکسته شده و گاز های سمی در هوا منتشر می شوند. جدول دما و فشار گاز 404 انتشار این گاز ها در محیط های بسته سبب می شود تا به طور قابل توجهی به دستگاه تنفسی انسان آسیب برساند.

جايگزين گاز 401

به طور کلی این گاز از رسیدن اکسیژن به سلول های بدن جلوگیری می کند‌. جدول دما و فشار گاز 404 این عمل سبب می شود تا سلول های بدن آسیب ببیند. ریختن مقداری از این گاز بر روی پوست سبب می شود تا سوختگی موضعی در پوست بدن ایجاد شود.

پمپ وکيوم والو دست دوم

به طور کلی امروزه از این گاز در صنایع و تجهیزات سرمایشی گوناگون مانند سردخانه ، چیلر، کولر گازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. جدول دما و فشار گاز 404 این گاز در دمای منفی ۴۵ درجه تا ۱۵ درجه سانتی گراد می تواند بازدهی بسیار خوبی را از خود نشان دهد. به طور کلی این گاز غیر سمی است.

علت وکيوم کولر گازي

عمدتا انتخاب روغن نامناسب سبب می شود تا دراز بازدهی کمپرسور کاهش پیدا کرده و خسارات جدی به آن وارد شود. به طور کلی از جمله روغن های سازگار با گاز R404 می توان به گاز روغن پلی یول استر اشاره کرد. جدول دما و فشار گاز 404 استفاده از این روغن سبب می شود تا طول عمر کمپرسور به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

گاز r404 کوليب

به دلیل تولید این گاز برای کاربردهای دما پایین (دمای اواپراتور -۲۰ درجه سانتیگراد) و کاربردهای دما متوسط (دمای اواپراتور ۵- درجه سانتیگراد) درطراحی فریزرهای فروشگاهی، جدول دما و فشار گاز 404 ماشین های حمل مواد غذایی و یخچال های ویترینی فروشگاهی و یخسازها استفاده می شود .

نحوه شارژ گاز r404a

یکی از مبردهای صنعتی که ترکیبی از سه گاز مبرد دیگر است، R۴۰۴ نام دارد. ترکیبات گاز فریون R۴۰۴ گازهای R۱۳۴ R۱۴۳ R۱۲۵ است. نکته ای که دربارۀ مبردهای ترکیبی وجود دارد، جدول دما و فشار گاز 404 این است که برای شارژ آن ها حتماً باید مبرد حالت مایع داشته باشد. فشار برگشت و فشار رفت این گاز حدودا ۲۰ درصد بیشتر از گاز R۲۲ می باشد .

نحوه شارژ گاز r404a

نحوه شارژ گاز r404a

قيمت گاز r410

سیستم تبرید به شکل تراکمی از رایج ترین سیستم ها در جهت تولید سرمایش در یخچال های خانگی، سردخانه ها و همین طور چیلرها نحسوب می گردد. جدول دما و فشار گاز 404 چنان چه کمپرسور را به عنوان قلب سیستم قلمداد کنیم، در این صورت کندانسور و اواپراتور را نیز تحت عنوان دست و پای سیستم تبرید بایستی مدنظر قرار داد.

مبردهای فریونی کدامند

بعد از شناخت مبردها و ذکر تعاریفی در این ارتباط حالا در این بخش از موضوع گاز مبرد r404a چیست می خواهیم توضیحاتی جدول دما و فشار گاز 404 درباره ی مبردهای فریونی و هم چنین انواع پرکاربرد آن ها بدهیم و در ضمن ویژگی ها و خواص فیزیکی و ترمودینامیکی آن ها را بیان نماییم.

R170

از سوی دیگر هیدروکربن های ساده ترکیب هایی شامل کربن و ئیدروژن هستند. لازم به ذکر است که مبردهای تماما هالوژنی مواردی می باشند که در آن ها در عوض ئیدروژن ترکیبی (HC)، هالوژن به طور کامل جایگزین می گردد.در ارتباط با مبردهای HFC می توان گفت که آن ها مبردهایی دارای نقطه جوش پایین هستند و هیدروکربن های ساده ای مثل R170 و R290هستند که در بعضی جریانات سرمایشی در صنعت پتروشیمی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند.

دسته ی HCFC مشتمل بر سیلاتی می باشند

دسته ی HCFC مشتمل بر سیلاتی می باشند که در هیدروکربن جایگزین شده ی ئیدروژن با هالوژن به طور کامل شرکت نداشته و ماده حاوی عنصرهای کربن، ئیدروژن، فلور و کلر خواهد بود. جدول دما و فشار گاز 404 با خارج شدن کلر از ترکیبی که اخیرا گفته شد، دسته ی تازه ای با عنوان HFC به وجود خواهد آمد.

دستگاه های برودتی

به کمک تغییرات فازی و هم چنین ترمودینامیکی می توان مبردها را از شکل گاز به مایع و برعکس از مایع به گاز تبدیل کرد. جدول دما و فشار گاز 404 دارا بودن این قابلیت موجب شده است که این مواد در بخش صنایع مانند سیستم ها و دستگاه های برودتی و تهویه مطبوع از کارایی فراوانی برخوردار باشند.

گاز کولر ماشین

بیشتر افراد اشتباها ماده مبرد را در بازار با نام گاز کولر ماشین یا گاز درون یخچال می شناسند. جدول دما و فشار گاز 404 هم چنین بعضی ها آن را با گاز سرمازا و یا سرمایشی اشتباه می گیرند، ولی بر اساس تعریفی که در بالا گفته شد، مبرد به شکل مایع نیز وجود دارد.

نسل جدید مبردها

باید دانست که مبردهای شیمیایی جایگزینی برای مبردهای مرسوم شناخته شده اند و این مبردها در میان مدت و بلند مدت جانشین مبردهایی مثل R22 و R134a می شوند که به علت مسائل زیست محیطی می بایست به کنار بروند. جدول دما و فشار گاز 404 حتی مبردی مثل R410a هم به زودی و در سال های آینده حذف می شود.

خواص ترمودینامیکی

جدول دما و فشار گاز 404 این خواص ترمودینامیکی شامل نقطه جوش، دمای بحرانی و همین طور ظرفیت گرمایی مبرد می بایست به صورتی باشد که سیستم قادر باشد، در دمای مورد نظر دارای بازدهی بالایی باشد.

خواص فیزیکی

آن چه که تاثیر فراوانی بر روی اندازه و ابعاد مبدل های حرارتی و هم چنین ساخت و تولید سیستم های تبریدی دارد، مربوط به چگالی پایین و نیز انتقال حرارت بالای مبرد می باشد. جدول دما و فشار گاز 404 ضمنا نبایستی مبرد به لوله ها و سایر قطعات در تماس با آن آسیبی وارد سازد و موجب خوردگی آن ها گردد.

پایداری شیمیایی

سیستم تبرید طوری طراحی شده است که قادر است، چند سالی کار کند، بنابراین مبرد نبایستی به آسانی تجزیه گردد، یا این که با دیگر مواد واکنش نشان بدهد، جدول دما و فشار گاز 404 چرا که در این حالت سیستم قابلیت های خود را از دست می دهد.

کپسول مبردها

در رابطه با رنگ کپسول مبردها می توان گفت که شرکت های تولید کننده غالبا کپسول های نگه دارنده ی مبردها را به رنگ های مختلف و متنوع و جدول دما و فشار گاز 404 جداگانه برای هر گونه مبرد رنگ می نمایند که این مسئله خود مانع از مخلوط شدن اشتباهی مبردها می شود.

داشتن ایمنی

خواص ایمنی غالبا نخستین مورد و ملاحظات در گزینش مبرد قلمداد می شود و به همین علت برخی از مواد با این که مبرد مناسبی می باشند، جدول دما و فشار گاز 404 ولی مورد استفاده کمی دارند که از مهمترین آن ها می توان به آمونیاک و برخی هیدروکربن ها ی خالص اشاره کرد.

سمی بودن

مسئله ی سمی بودن عبارتی نسبی می باشد و فقط هم وقتی مفهوم پیدا می کند که مقدار غلظت و هم چنین مدت زمان تماس مورد نیاز برای تاثیرات مضر و زیان بار مشخص گردیده باشد. جدول دما و فشار گاز 404 در رابطه با میزان و درجه سمی بودن مبردهای متداول و مرسوم می توان گفت که این امر به واسطه آزمایشگاه تست می گردد.

ملاحظات اقتصادی

به لحاظ اقتصادی طبیعتا آن چه مورد نظر است، این است که خواص و ویژگی های فیزیکی و نیز حرارتی مبرد می بایست به جدول دما و فشار گاز 404 صورتی باشد که در ازای ظرفیت تبرید واحد حداقل توان را جذب نماید و از ضریب عملکرد سیستمی بالایی برخوردار باشد.

قابلیت اشتعال و انفجار

بیشتر مبردهای به کار گرفته شده در سیستم های تبرید به طور کلی غیر قابل اشتعال و انفجار هستند، جدول دما و فشار گاز 404 جدول دما و فشار گاز 404 ولی همان طور که قبلا گفته شد آمونیاک و هیدروکربن های خالص در این مورد استثنا می باشند.

قيمت گاز 406

وقتی که آمونیاک به نسبت های خاصی در هوا ترکیب می شود، جدول دما و فشار گاز 404 به مقدار جزئی قابلیت اشتعال و انفجار پیدا می کند، جدول دما و فشار گاز 404 اما با در نظر گرفتن تدابیر مخصوص مواقع خطر به کار گیری از آمونیاک تحت عنوان مبرد قابل صرف نظر کردن می باشد.

خريد گاز r404

مبرد R404a به جای گازهایی مانند R22 و R502 در دماهای کم و متوسط یعنی دمای تبخیر کم تر از صفر درجه فارنهایت مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت آن در این محدوده بالاتر از R22 می باشد. جدول دما و فشار گاز 404 برای همین در سردخانه ها، دستگاه های یخ ساز، صنعت بستنی سازی، غذاهای منجمد و همین طور کانتینرهای دارای یخچال به کار گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 دیدگاه در “جدول دما و فشار گاز 404

  1. علی بارگاهانی گفت:

    سلام میخواستم مقدار گاز برای یخچال پرده ای باگاز ۴۰۴باکمپورسور کلترون بدونم

  2. آراد برودت گفت:

    سلام وقت بخیر لطفا برای دریافت پاسخ دقیق تر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *