نمایش 1–20 از 32 نتیجه

تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل حرارتی می باشد که گاز مبرد با گردش در آن و گرفتن حرارت محیط تولید سرما میکند.

این سرما (برودت) به وسیله ی چرخش بوش بلوور کد 1به صورت مکانیکی تبادل حرارتی کرده و گرمای محیط را میگیرد. بلوور فن(blower fan) به معنی فن دمنده است که وظیفه دمیدن هوا به خارج کولر را بر عهده دارد.

بلوور با گردش محوری خود هوای موجود در محیط را به یونیت داخلی میمکد. این هوا مکیده شده ابتدا از روی کویل حرارتی میگذرد و با این قطعه تبادل حرارتی میکند، گرمای آن گرفته می شود و هوای خنک شده را به سمت بیرون پرت میکند.

بلوور به وسیله ی موتور فن قرار گرفته در یونیت داخلی به چرخش در می آید. بلوور از یک سمت به موتور فن متصل می شود. در یونیت های دیواری بلوورها دارای طول بیشتری هستند و این طول بیشتر باعث گشتاور نامتقارن شده، جهت کنترل این موضوع  سمت دیگر بلوور را  به وسیله بوش مهار می کنند.

در نتیجه  انتهای بلوور ها در یونیت های دیواری به وسیله بوش مهار میشود و در پنل های بزرگ که از بلوور دو تکه استفاده میکنند این بلوور ها از وسط توسط بوش وسط مهار می شود.

در نتیجه  بلوور از یک قسمت توسط شافت موتور فن و قسمت های دیگر به وسیله ی بوش هایی مهار میگردد.

بوش بلوور قطع ای پلاستیکی است که درون خود یک بیرینگ سلیکونی را جای داده است. درون این بیرینگ نوعی روغن (گریس) جهت روانکاری وجود داد. این بوش ها اشکال متفاوتی دارند ولی ماهیت تمام آنها یکی است. لازم به ذکر است که تمام این بوش ها دارای بیرینگ های سلیکونی با اندازه مشابه می باشند.