نمایش دادن همه 8 نتیجه

پروانه کولر گازی 6 پر

۱,۰۰۷,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر گازی 6 پر
 • قطر 480 میلیمتر
 • شفت 12/7 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7019

۵۳۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر گازی کد 7019
 • قطر 420 میلیمتر
 • شفت 15 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7080

۵۰۸,۸۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر کد 7080
 • قطر 410 میلیمتر
 • شفت 12/7 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7082

۵۰۸,۸۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر کد 7082
 • قطر 380 میلیمتر
 • شفت 8 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7017

۸۶۹,۲۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر گازی کد 7017
 • قطر 430 میلیمتر
 • شفت 12 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7081

۶۸۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر گازی کد 7081
 • قطر 320 میلیمتر
 • شفت 8 میلیمتر

پروانه کولر گازی کد 7083

۶۸۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه کولر گازی کد 7083
 • قطر 410 میلیمتر
 • شفت 12.7 میلیمتر

پروانه پنجره ای کولر گازی LG

۳۷۱,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه پنجره ای کولر گازی LG
 • قطر 400 میلیمتر
 • شفت 12 میلیمتر