نمایش 1–28 از 42 نتیجه

پروانه کولرگازی چهارپر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه چهارپر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30هزار

پروانه ایستاده بزرگ کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده بزرگ
  • قطر 380 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه ایستاده کوچک کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده کوچک
  • قطر 300 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه فلزی کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه فلزی
  • قطر 390 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر