نمایش 1–28 از 44 نتیجه

پروانه کولرگازی چهارپر

تماس بگیرید
پروانه چهارپر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30هزار

پروانه پنجره ای

تماس بگیرید
پروانه پنجره ای تقریبا همه افراد با کارایی کولرهای گازی و قابلیت خنک کنندگی آن آشنا هستند ولی نسبت به

پروانه ایستاده بزرگ کولر

تماس بگیرید
پروانه ایستاده بزرگ
  • قطر 380 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه ایستاده کوچک کولر

تماس بگیرید
پروانه ایستاده کوچک
  • قطر 300 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه فلزی کولر

تماس بگیرید
پروانه فلزی
  • قطر 390 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر