وقتی که خودروی شما از نظر خنک کردن هوای درون اتاق به خوبی عمل نمی کند، باید به فکر شارژ گاز کولر بدون دستگاه باشید. شارژ به موقع و صحیح گاز کولر ماشین می تواند به افزایش کارایی و عمر کولر و قطعات مرتبط با آن کمک کند و البته دمای مطبوعی را در اختیار سرنشینان قرار دهد. ضمن این که نمی توان از تاثیر کولر بر موتور ماشین غافل شد و یک کولر دچار ایراد، قطعا موتور را هم مختل خواهد کرد.

نمایش یک نتیجه