دمنده و مکنده بوش یا همان بلور بوش یکی از پر قدرت ترین ابزار ها می باشد که مناسب برای کار با یک دست می باشد کار این مدل از دمنده ها برای تمیز کردن انواع برد ها کامپیوتری و در کل تمیز کردن انواع اشیاء دیگر
بعضی از دمنده ها بغیر از حالت دمنده حالت مکنده هم دارند که مدل بوش نیز از این امر بهره می گیرد و دارای کیسه مناسب برای جمع کرد گرد و خاک می باشد

نمایش یک نتیجه