نمایش 1–28 از 43 نتیجه

پروانه کولرگازی چهارپر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه چهارپر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30هزار

پروانه پنج پر کولرگازی

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه پنج پر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30 هزار

پروانه ایستاده بزرگ کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده بزرگ
  • قطر 380 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه ایستاده کوچک کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده کوچک
  • قطر 300 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه فلزی کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه فلزی
  • قطر 390 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه کولر مشکی بزرگ

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه مشکی بزرگ
  • قطر 550 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر