نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنسور پایپ تک 5 اُهم

۵۸,۳۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
سنسور پایپ تک 5 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید

سنسور پایپ تک 10 اُهم

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
سنسور پایپ تک 10 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید

سنسور دوقلو 5 اُهم

۷۹,۵۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
سنسور دوقلو 5 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید که

سنسور دوقلو 10 اُهم

۷۹,۵۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
سنسور دوقلو 10 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید که

سنسور محیطی تک 5 اُهم

۵۸,۳۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
سنسور محیطی تک 5 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید

سنسور محیطی تک 10 اُهم

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
سنسور محیطی تک 10 اُهم ترمیستور یا سنسور دمایی یکی از اجزای مهم سیستم کولر گازی به حساب می آید