نمایش دادن همه 8 نتیجه

خازن خشک کتابی 2 میکروفاراد

۴۹,۸۲۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک کتابی 2 میکروفاراد قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در

خازن خشک کتابی 4 میکروفاراد

۵۱,۹۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک کتابی 4 میکروفاراد قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در

خازن خشک 180 میکروفاراد

۱۸۵,۵۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک 180 میکروفاراد قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در مدار

خازن خشک کتابی 3/5 میکروفاراد

۳۷,۱۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک کتابی 3/5 میکروفاراد قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در

خازن خشک spp6 هارد استارت بزرگ

۱۸۰,۲۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک spp6 هارد بزرگ قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در

خازن خشک spp5 هارد استارت کوچک

۱۵۳,۷۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک spp5 هارد استارت کوچک قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)،

خازن خشک 10 میکروفاراد

۵۸,۳۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن خشک 10 میکروفاراد قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی)، در مدار