آمپرمتر دیجیتال یکی از تجهیزات اندازه گیری در شاخه الکترونیک است که در اندازه گیری جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. واحد اندازه گیری جریان الکتریکی، آمپر می باشد. اندازه گیری جریان های کوچکتر را با نام میلی آمپرمتر و میکرو آمپرمتر می شناسند.

امروزه در هر خانه محل کاری کولرگازی وجود دارد. هرچقدر هم نگهداری و مراقبت از لوازم با دقت انجام شود، بازهم این احتمال وجود دارد که دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه