پروانه یخچالی

۱۴,۸۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه یخچالی تقریبا همه افراد با کارایی کولرهای گازی و قابلیت خنک کنندگی آن آشنا هستند ولی نسبت به کارایی