کور کن لوله ولوو

۱۷۰,۰۰۰ تومان
کورکن
  • مارک ولوو
  • مناسب برای کورکردن لوله
  • کیفیت تضمینی

کورکن لوله PM

۲۰۰,۰۰۰ تومان
کورکن
  • مارک PM
  • مناسب برای کورکردن لوله
  • کیفیت تضمینی