نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12،24،36

نمایش دادن همه 3 نتیجه

های پرشر سیگما فشنگی SIGMA

۱۳۰,۰۰۰ تومان
های پرشر فشنگی SIGMA
 • سوئیچ‌های فشار سیستم‌های تبرید فشار بالا(HPS)
 • دارای رنج 300-425
 • این پرشرها برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات در اثر افزایش فشار در مواقعی مانند گرفتگی کندانسور استفاده می‌شوند.
 • این سوئیچ های فشار به دلیل اندازه کوچک و  قیمت مناسبی که دارند بیشتر از سایر سوئیچ ها استفاده می شوند.
 • های پرشرها برخلاف دیگر سوئیچ های فشار قابلیت تنظیم فشار به صورت دستی ندارند.
  

لو پرشر IRP

۱۷۰,۰۰۰ تومان
لو پرشر فشنگی IRP
 • سوئیچ های فشار سیستم های تبرید فشار پایین (LPS)
 • دارای رنج 25-65
 • لو پرشر سوئیچ در زمان کاهش فشار ماده مبرد چرخه را قطع می کند و در نتیجه از مواردی مانند یخ زدگی اپراتور جلوگیری می کند.
 • این سوئیچ های فشار به دلیل اندازه کوچک و  قیمت مناسبی که دارند بیشتر از سایر سوئیچ ها استفاده می شوند.
 • لو پرشرها برخلاف دیگر سوئیچ های فشار قابلیت تنظیم فشار به صورت دستی ندارند.
  

های پرشر فشنگی BLPS-YK-H 

۱۷۰,۰۰۰ تومان
های پرشر فشنگی KAMTECH
 • سوئیچ‌های فشار سیستم‌های تبرید فشار بالا(HPS)
 • دارای رنج 250-350
 • این پرشرها برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات در اثر افزایش فشار در مواقعی مانند گرفتگی کندانسور استفاده می‌شوند.
 • این سوئیچ های فشار به دلیل اندازه کوچک و  قیمت مناسبی که دارند بیشتر از سایر سوئیچ ها استفاده می شوند.
 • های پرشرها برخلاف دیگر سوئیچ های فشار قابلیت تنظیم فشار به صورت دستی ندارند.