نمایش دادن همه 13 نتیجه

مغزی برنجی دوسر فلر سایز 3/8

۱۴,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی برنجی دو سر فلر سایز 1/2

۱۸,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی برنجی دو سر فلر سایز 5/8

۲۵,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی برنجی دوسر فلر سایز 3/4

۴۵,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی برنجی دوسر فلر سایز 7/8

۹۰,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی تبدیل برنجی سایز 1/2*3/8

۲۱,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی تبدیل برنجی 5/8*1/2

۲۵,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه

مغزی تبدیل برنجی 3/4*5/8

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : فروشگاه سرماساز
اتصالات برنج تشکیل شده از مس و روی بوده و ازجمله آلیاژ های پرکاربرد درصنایع مختلف برودتی و حرارتی باتوجه