سیم‌ جوش

۴۲۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
  • قابلیت جوشکاری در سرعت بالا و یکنواخت
  • قابلیت نفوذپذیری بالا در جوشکاری عمومی با گاز CO2 و دیگر گازها

سیم‌ جوش هریس آمریکایی

۴۳۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
  • قابلیت جوشکاری در سرعت بالا و یکنواخت
  • قابلیت نفوذپذیری بالا در جوشکاری عمومی با گاز CO2 و دیگر گازها