سختی سنج آب

۱۹۵,۰۰۰ تومان
دستگاه آنالیز آب (سختی سنج آب) این دستگاه از طریق گرم کردن و آنالیز آب املاحی که به چشم دیده نمی شود را قابل رویت می کند.