نمایش دادن همه 10 نتیجه

بوش بلوور کد 7

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت تضمینی

بوش بلوور کد 5

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور
 • مناسب برای انواع کولرگازی
 • ولتاس
 • دارای دو تیکه
 • کیفیت عالی
 

بوش بلوور 5

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت عالی

بوش بلوور کد 9

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • بوش بلوور اونیدا ان ام
 • کیفیت عالی
 • مناسب انواع کولرهای گازی

بوش بلوور کد 6

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 
 • دو تیکه
 • مناسب همه نوع کولرگازی
 • کیفیت تضمینی

بوش بلوور کد 8

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت عالی

بوش بلوور کد 1

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور کد 1 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 2

۶۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور کد 2 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 3

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور کد 3 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 4

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
بوش بلوور کد 4 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل