نمایش دادن همه 10 نتیجه

بوش بلوور کد 5

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور
 • مناسب برای انواع کولرگازی
 • ولتاس
 • دارای دو تیکه
 • کیفیت عالی
 

بوش بلوور کد 7

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت تضمینی

بوش بلوور 5

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت عالی

بوش بلوور کد 9

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور
 • دارای دو تیکه
 • بوش بلوور اونیدا ان ام
 • کیفیت عالی
 • مناسب انواع کولرهای گازی

بوش بلوور کد 6

۷۰,۰۰۰ تومان
 
 • دو تیکه
 • مناسب همه نوع کولرگازی
 • کیفیت تضمینی

بوش بلوور کد 8

۷۰,۰۰۰ تومان
 
 • دارای دو تیکه
 • مناسب انواع کولرگازی
 • کیفیت عالی

بوش بلوور کد 1

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور کد 1 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 2

۱۱۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور کد 2 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 3

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور کد 3 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل

بوش بلوور کد 4

۷۰,۰۰۰ تومان
بوش بلوور کد 4 تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل