نمایش دادن همه 7 نتیجه

پروانه پنج پر کولرگازی

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
پروانه پنج پر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30 هزار

پروانه کولر کد 7015

۵۸۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه 7015
 • قطر 400 میلیمتر
 • شفت 8 میلیمتر

پروانه کولر کد 7052

۵۰۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه 7052
 • قطر 430 میلیمتر
 • شفت 10 میلیمتر

پروانه کولر کد 7055

۴۸۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه 7055
 • قطر 300 میلیمتر
 • شفت 8 میلیمتر

پروانه کولر کد 7060

۷۰۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه 7060
 • قطر 500 میلیمتر
 • شفت 12 میلیمتر

پروانه کولر کد 7050

۵۸۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه 7050
 • قطر 360 میلیمتر
 • شفت 8 میلیمتر

پروانه پنجره ای کولر گازی LG

۳۵۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
پروانه پنجره ای کولر گازی LG
 • قطر 400 میلیمتر
 • شفت 12 میلیمتر