نمایش دادن همه 12 نتیجه

کمپرسور 26هزار GMCC PH420

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH420G2CS-4KU1
 • ظرفیت 26000BTU
 • مناسب گاز R22
 • 220-240 ولت
 • 50HZ

کمپرسور 9هزار GMCC PH165

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH165X1C_4DZDE2
 • ظرفیت 9000BTU
 • مناسب گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 22هزار GMCC PH370

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH370G2CS_4MU1
 • ظرفیت 22000BTU
 • گاز R22
 • 220-240 ولت
 • 50HZ

کمپرسور 24هزار GMCC PH400

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH400G2CS_4KU1
 • ظرفیت 24000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 30هزار GMCC PH480

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور  GMCC
 • مدل PH480X3CS_4MU1
 • ظرفیت 30000BTU
 • گاز R22
 •  50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 28هزار GMCC PH460

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH460X3CS_4MU1
 • ظرفیت 28000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 12هزار GMCC PA145

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PA145G1C_4FT1
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت
 

کمپرسور 12هزار GMCC PA215

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PA215X2CS_4KU1
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 18هزار GMCC PH290

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH290X2C_4FT1
 • ظرفیت 18000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 36هزار GMCC ATQ390

این محصول موجود نمی باشد فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل ATQ390V1UMT
 • ظرفیت 36000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 12هزار GMCC HSM215

این محصول موجود نمی باشد فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • ظرفیت 12000BTU
 • مدل HSM215V4UFTA
 • گاز R22
 • 220-240 ولت
 

کمپرسور 12هزار GMCC ph225

این محصول موجود نمی باشد فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH225X2C_4FT
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت