نمایش دادن همه 6 نتیجه

کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود

کمپرسور 26 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 26 هزار پیستونی کمپرسور 26 هزار پیستونی یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود که با

کمپرسور 30 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 30 هزار پیستونی کمپرسور 30 هزار پیستونی  یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود که با

کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود

کمپرسور 36 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 36 هزار پیستونی 4پایه کمپرسور 36 هزار پیستونی 4پایه یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود