والف دوچرخه یک قطعه فلزی کوچک بر روی تیوب می باشد که این اجازه را می دهد تا با اتصال یک پمپ باد بتوان تایر را از باد پر کرد. والف های دوچرخه به طور مرسوم در دو نوع مختلف طراحی می شوند که هر یک مزایا و معایب خودشان را دارند.

والف های دوچرخه انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می باشند:
1- والف امریکن (Shrader) که بر روی اکثر دوچرخه های تولید شده وجود دارند،
2- والف فرانسوی (Presta) که نسخه جدیدتر و باریک تر والف های امروزی می باشد،

3- والف های انگلیسی (Dunlop یا Woods) که در دوچرخه های قدیمی بکار می رفت و امروزه استفاده از آن منسوخ شده است.

نمایش یک نتیجه