نمایش دادن همه 23 نتیجه

خازن روغنی 5+30 میکروفاراد

۱۱۶,۶۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+30 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+45 میکروفاراد

۱۳۸,۸۶۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+45 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 7.5میکروفاراد

۶۰,۴۲۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 7.5میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 1.5+35 میکروفاراد

۱۲۶,۱۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 1.5+35 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+35 میکروفاراد

۱۲۶,۱۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+35 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+40 میکروفاراد

۱۳۹,۹۲۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+40 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 6+50 میکروفاراد

۱۵۳,۷۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 6+50 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 6+55 میکروفاراد

۱۷۴,۹۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 6+55 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 10 میکروفاراد

۶۲,۵۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 10 میکروفاراد یک خازن روغنی 10 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 15 میکروفاراد

۶۷,۸۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 15 میکروفاراد یک خازن روغنی 15 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 20 میکروفاراد

۷۲,۰۸۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 20 میکروفاراد یک خازن روغنی 20 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 50 میکروفاراد

۱۳۷,۸۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 50 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+55 میکروفاراد

۱۶۴,۳۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+55 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+55 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 45 میکروفاراد

۱۱۶,۶۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 45 میکروفاراد یک خازن روغنی 45 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 5+35 میکروفاراد

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+35 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+35 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 30 میکروفاراد

۹۴,۳۴۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 30 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+45 میکروفاراد

این محصول موجود نمی باشد فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+45 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+45 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 50 میکروفاراد انرژی

این محصول موجود نمی باشد فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 50 میکروفاراد انرژی معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ