نمایش 1–28 از 35 نتیجه

کمپرسور HIGHLY

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور HIGHLY
 • 7 هزار تابلو برق هایلی
 • مدل BSX-01900
 • مناسب برای انواع تابلو برق
 • انواع کمپرسور روتوری پیستونی اسکرال
   

کمپرسور 26هزار GMCC PH420

۶,۳۰۷,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH420G2CS-4KU1
 • ظرفیت 26000BTU
 • مناسب گاز R22
 • 220-240 ولت
 • 50HZ

کمپرسور 9هزار GMCC PH165

۳,۷۶۳,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH165X1C_4DZDE2
 • ظرفیت 9000BTU
 • مناسب گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 22هزار GMCC PH370

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH370G2CS_4MU1
 • ظرفیت 22000BTU
 • گاز R22
 • 220-240 ولت
 • 50HZ

کمپرسور 24هزار GMCC PH400

۶,۲۰۱,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH400G2CS_4KU1
 • ظرفیت 24000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 28هزار GMCC PH460

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH460X3CS_4MU1
 • ظرفیت 28000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 12هزار GMCC PA145

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PA145G1C_4FT1
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت
 

کمپرسور 12هزار GMCC PA215

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PA215X2CS_4KU1
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 12هزار GMCC ph225

۴,۱۸۱,۷۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH225X2C_4FT
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 18هزار GMCC PH290

۵,۱۹۴,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH290X2C_4FT1
 • ظرفیت 18000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 12هزار الجی LG QK222PEC

۴,۱۳۴,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QK222PEC
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور الجی 18هزار LG QVS325PMA

۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QVS325PMA
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت
 

کمپرسور الجی 30هزار LG QPT488PAA

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QPT488PAD
 • ظرفیت 30000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور الجی 32هزار LG QPT525PBA

۸,۴۲۷,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QPT525PBA
 • ظرفیت 32000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور الجی 9هزار LG QKS164PDA

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QKS164PDA
 • ظرفیت 9000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور الجی 24هزار LG GP270PAA

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل GP270PAA
 • ظرفیت 264000BTU
 • گاز R410
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور سامسونگ 25هزار UR5A250JHDEM

۶,۲۰۱,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR5A250JHDEM
 • ظرفیت 25000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور سامسونگ 19هزار UR8B180JHDEH

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR8B180JHDEH
 • ظرفیت 19000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور سامسونگ 50هزار UR3T510BTAHV

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR3T510BTAHV
 • ظرفیت 50000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور سامسونگ 9هزار UR4A085DUDJP

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR4A085DUDJP
 • ظرفیت 9000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220 ولت

کمپرسور سامسونگ 12هزار UR4D124DXEEL

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR4D124DXEEL
 • ظرفیت 12000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220 ولت

کمپرسور سامسونگ 32هزار UR5T300JTBEX

۸,۲۶۸,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور SAMSUNG
 • مدل UR5T300JTBEX
 • ظرفیت 32000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور الجی 24هزار LG QP407PAA

۶,۰۴۲,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور LG
 • مدل QP407PAA
 • ظرفیت 18000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 27هزار GMCC PH440

۶,۹۹۶,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور GMCC
 • مدل PH440G2CS_4MU
 • ظرفیت 26000BTU
 • گاز R22
 • 50HZ
 • 220-240 ولت

کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه کمپرسور 18 هزار پیستونی 4پایه یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود

کمپرسور 26 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 26 هزار پیستونی کمپرسور 26 هزار پیستونی یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود که با

کمپرسور 30 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 30 هزار پیستونی کمپرسور 30 هزار پیستونی  یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود که با

کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه

برای قیمت تماس بگیرید فروشنده : aradcoolingwp
کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه کمپرسور 32 هزار پیستونی 4پایه یا متراکم کننده یک دستگاه مکانیکی به شمار می رود