نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 12،24،36

نمایش دادن همه 8 نتیجه

مهره برنجی 1/4

۷,۰۰۰ تومان
مهره برنجی
 • مهره کستل
 • در سایز های 1.4, 3.8, 1.2, 5.8, 3.4
 • در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بالاترین کیفیت را دارد.
 • کیفیت عالی

مهره برنجی 1/2

۱۲,۰۰۰ تومان
مهره برنجی
 • مهره کستل
 • در سایز های 1.4, 3.8, 1.2, 5.8, 3.4
 • در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بالاترین کیفیت را دارد.
 • کیفیت عالی

مهره برنجی 3/4

۲۵,۰۰۰ تومان
مهره برنجی
 • مهره کستل
 • در سایز های 1.4, 3.8, 1.2, 5.8, 3.4
 • در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بالاترین کیفیت را دارد.
 • کیفیت عالی

مهره برنجی 3/8

۹,۵۰۰ تومان
مهره برنجی
 • مهره کستل
 • در سایز های 1.4, 3.8, 1.2, 5.8, 3.4
 • در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بالاترین کیفیت را دارد.
 • کیفیت عالی

مهره برنجی 5/8

۱۶,۰۰۰ تومان
مهره برنجی
 • مهره کستل
 • در سایز های 1.4, 3.8, 1.2, 5.8, 3.4
 • در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بالاترین کیفیت را دارد.
 • کیفیت عالی

درپوش سایز 1/4

۱۳,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 1/4 درپوش سایز 1/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 5/8

۱۸,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 5/8 درپوش سایز 5/8 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 3/4

۲۱,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 3/4 درپوش سایز 3/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد