نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12،24،36

نمایش دادن همه 3 نتیجه

درپوش سایز 1/4

۱۳,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 1/4 درپوش سایز 1/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 5/8

۱۸,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 5/8 درپوش سایز 5/8 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 3/4

۲۱,۰۰۰ تومان
درپوش سایز 3/4 درپوش سایز 3/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد