درپوش سایز 1/4

۱۳,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
درپوش سایز 1/4 درپوش سایز 1/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 5/8

۱۸,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
درپوش سایز 5/8 درپوش سایز 5/8 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد

درپوش سایز 3/4

۲۱,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
درپوش سایز 3/4 درپوش سایز 3/4 برای بستن و مسدود کردن انشعابات وهمچنین تست در لوله کشی های آب سرد